Posts Tagged ‘tham nhũng’


Zelensky sa thải tất cả những người đứng đầu các trung tâm nhập ngũ quân sự của Ukraine

Friday, August 11th, 2023

BỞI DAVID BRENNAN

 VÀO NGÀY 11/8/23 LÚC 7:59 SÁNG EDT 02:25

Zelensky sa thải tất cả những người đứng đầu các trung tâm triệu tập quân sự của Ukraine Chia Sẻ

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cách chức tất cả những người đứng đầu các ủy ban quân sự khu vực của Ukraine trong bối cảnh cuộc điều tra về tham nhũng liên quan đến tuyển dụng lực lượng vũ trang đang được mở rộng.

(more…)