Posts Tagged ‘thời sự’


Trung Cộng: Tướng lĩnh lão thành âm thầm gây áp lực lên Tập tại Bắc Đới Hà?

Monday, September 25th, 2023

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Military elder put silent pressure on Xi at Beidaihe,” Nikkei Asia, 21/09/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

25/9/2023

https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2023/09/81.-Military-elder-put-silent-pressure-on-Xi-at-Beidaihe.jpg

Cuộc thanh trừng trong hàng ngũ quân đội và sự bất mãn âm ỉ đã khiến các vị tướng về hưu phải họp mật nghị.

(more…)