BẢN LÊN TIẾNG


VỀ CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NHẰM KHAI THÁC NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI

Ngày 10/11/ 2023, Phó Thủ tướng CSVN Trần Lưu Quang đã ký Quyết Định 1334/QĐ-TTg về cái gọi là đề án “phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới", hay nói khác đi, đây là âm mưu tinh vi nhằm khai thác nhân tài, vật lực của người Việt hải ngoại để làm giàu cho chế độ hầu tiếp tục thống trị đất nước. Một trong các phương pháp của đề án này là “Củng cố mạng lưới NVNONN trên toàn thế giới. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng NVNONN thành lập được các hội, đoàn”.

Trước sự kiện này, các tổ chức đồng ký tên dưới đây nhận định:

● Đây không phải là mưu đồ mới lạ: Vào năm 2003, CSVN đã đưa ra Nghị Quyết 23, được gọi là “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, rồi đến Nghị Quyết 36 “về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài”, nhưng tất cả đã không thành công do người Việt trên khắp thế giới ý thức được mưu đồ củng cố chế độ để tiếp tục cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam.

● Sau khi Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện”, CSVN công khai đưa ra kế hoạch mới nói trên nhằm thực hiện mọi thủ đoạn để kiểm soát, lợi dụng và khai thác tối đa tiềm năng của tập thể người Việt Nam tại hải ngoại.

● Sau gần 50 năm thống trị đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị, CSVN đã và đang tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng; tước đoạt quyền tự do của người dân; khai thác cạn kiệt tài nguyên và nhân lực quốc gia; kinh tế suy sụp; xã hội băng hoại; tuổi trẻ sa đọa; bất công đầy dẫy, tham nhũng, hối mại quyền thế khắp nơi; bóc lột, vơ vét tài sản của nhân dân rồi tẩu tán ra nước ngoài hưởng thụ; tiếp tục phục tùng Trung Cộng, đu dây với Hoa Kỳ hòng tiếp tục nắm quyền thống trị.

Qua những nhận định trên, các tổ chức chúng tôi lên tiếng:

● Tố cáo mọi âm mưu thâm độc của đảng CSVN thành lập các hội, đoàn để xâm nhập, phá hoại và lũng đoạn các cộng đồng, các hội đoàn, các cơ sở thương mại, trường học của người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại qua đề án kể trên.

● Tố cáo với nhà chức trách sở tại nếu đảng CSVN ngang nhiên công khai đe dọa các công dân gốc Việt thuộc nhiều thế hệ; xem thường luật pháp, gây rối trật tự xã hội…

● Đề cao cảnh giác trước âm mưu của CSVN khai thác nguồn lực hùng hậu của người Việt Nam tại hải ngoại đặc biệt là giới trẻ, giới trí thức, thương gia, chuyên gia…

Các tổ chức đồng ký tên dưới đây quyết tiếp tục nêu cao chính nghĩa Quốc Gia nhằm đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối của CSVN qua quyết định kể trên.

Làm tại Hải Ngoại, ngày 26 tháng 11 năm 2023

 1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 3. Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, California
 4. Cộng Đồng Người Việt Miền Trung California
 5. Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Florida
 6. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu
 7. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Jacksonville, Florida
 8. Cộng Đồng Người Việt Vùng Antelope Valley
 9. Cộng Đồng Việt Nam Nam California
 10. Đại Việt Quốc Dân Đảng
 11. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
 12. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phòng Ngoại Vụ
 13. Học Hội Thắng Nghĩa
 14. Họp Mặt Dân Chủ
 15. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Miền Bắc Cali
 16. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
 17. Hội Đồng các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt
 18. Hội Đồng Hương Phan Rang Ninh Thuận
 19. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Viêt Nam
 20. Khối 8406 Hải Ngoại
 21. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali
 22. Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
 23. Mặt Trận Toàn Dân Cứu Nước
 24. Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu
 25. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
 26. Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
 27. May 11 Vietnam Human Rights Day Committee
 28. Minh Van Foundation
 29. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 30. Tạp Chí Dân Văn
 31. The Greater Philadelphia Vietnamese American Community
 32. The Republic of Vietnam Next Generations
 33. The United Vietnamese American Community Of Northern California
 34. Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại
 35. United Vietnamese American Community of Pennsylvania
 36. Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng Bắc California
 37. Văn Phòng Liên Lạc Hải Ngoại / Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
 38. Viện Việt Nam Dân Chủ
 39. Việt 2000 Foundation
 40. Việt Nam Quốc Dân Đảng
 41. Vietnamese Americans for Human Rights
 42. Vietnamese American Community of Central Virginia
 43. Vietnamese Americans For Freedom
 44. Vietnamese Community of Oregon

(CÒN TIẾP)


Tags: , ,

Comments are closed.