EU đưa Hungary vào cuộc, đồng ý gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD); Ukraine chờ đợi đảng Cộng hòa ở Mỹ

Thursday, February 1st, 2024

Ngày 1 tháng 2 năm 2024, 06:47 sáng

Cờ của Ukraine và EU (Ảnh:REUTERS/Yves Herman)

Cờ của Ukraine và EU (Ảnh:REUTERS/Yves Herman)

(more…)