Thống đốc tiểu bang Texas đang làm ‘điều chính xác’ trong bối cảnh cuộc chiến hiến pháp về thực thi biên giới: các chuyên gia pháp lý cho biết

Thursday, January 25th, 2024

Các chuyên gia cho rằng Texas có quyền tiếp tục xây hàng rào dây thép gai

Bởi Brianna Herlihy  Tin tức Fox

Được phát hành 7:18 tối giờ EST ngày 25 tháng 1 năm 2024

(more…)