BRICS mở rộng không phải là thắng lợi cho Trung Quốc

Tuesday, September 5th, 2023

Nguồn: C. Raja Mohan, “BRICS Expansion Is No Triumph for China,” Foreign Policy, 29/08/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng – 05/9/2023

https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2023/09/71.-BRICS-Expansion-Is-No-Triumph-for-China.jpg

Nhưng là phát súng cảnh báo để phương Tây chấm dứt giấc ngủ chiến lược ở thế giới phương Nam.

(more…)