Posts Tagged ‘ISW’


Tóm tắt tin chiến sự tại Ukraine và Nga do ISW cung cấp ngày 25/1/2024

Thursday, January 25th, 2024

Điểm mấu chốt trong ngày:

  • Chính quyền Ukraine và Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga ngày 24/1 ở tỉnh Belgorod.
  • Lực lượng Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine vào đêm 24-25/1.
  • Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công vào nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapse, Krasnodar Krai vào đêm 24 rạng 25/1.
(more…)

ISW đánh giá chiến sự Nga – Ukraine ngày 08 tháng 10 năm 2023

Sunday, October 8th, 2023

Ngày 8 tháng 10 năm 2023 – Báo chí ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá chiến dịch tấn công của Nga, ngày 8 tháng 10 năm 2023

Karolina Hird, Grace Mappes, Kateryna Stepanenko, Angelica Evans và Mason Clark

5 giờ chiều theo giờ ET ngày 8 tháng 10 năm 2023

Bấm vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến sự Nga – Ukraine ngày 2 tháng 10 năm 2023

Monday, October 2nd, 2023

Ngày 2 tháng 10 năm 2023 – Báo chí ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá chiến dịch tấn công của Nga, ngày 2 tháng 10 năm 2023

Grace Mappes, Christina Harward, Angelica Evans, Kateryna Stepanenko và Frederick W. Kagan

7:30 tối theo giờ ET ngày 2 tháng 10 năm 2023 

Bấm vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 6 Tháng 8 Năm 2023

Sunday, August 6th, 2023

Ngày 6 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Riley Bailey, George Barros, Nicole Wolkov, Christina Harward, Kateryna Stepanenko và Frederick W. Kagan

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, 6:30 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 5 tháng 8 năm 2023

Sunday, August 6th, 2023

Ngày 5 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Riley Bailey, Nicole Wolkov, Angelica Evans, George Barros, Kateryna Stepanenko và Frederick W. Kagan

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, 6:30 chiều ET 

Nhấn vào  đây  để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

Nhấp vào  đây  để truy cập kho lưu trữ các bản đồ tua nhanh thời gian tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Các bản đồ này bổ sung cho bản đồ kiểm soát địa hình tĩnh mà ISW tạo ra hàng ngày bằng cách hiển thị tiền tuyến động. ISW sẽ cập nhật kho lưu trữ bản đồ time-lapse này hàng tháng.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 3 tháng 8 năm 2023

Thursday, August 3rd, 2023

Ngày 3 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 3 tháng 8 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Grace Mappes, Christina Harward, George Barros và Mason Clark

Ngày 3 tháng 8 năm 2023, 5:30 chiều Giờ Miền Đông Hoa kỳ

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 04 tháng 7 năm 2023

Tuesday, July 4th, 2023

Ngày 4 tháng 7 năm 2023 – Nhấn ISW

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Karolina Hird, Grace Mappes, Nicole Wolkov, Angelica Evans và Frederick W. Kagan

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, 8:35 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW Đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 3 tháng 7 năm 2023

Monday, July 3rd, 2023

Ngày 2 tháng 7 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 2 tháng 7 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Grace Mappes, Nicole Wolkov, George Barros và Frederick W. Kagan

Ngày 2 tháng 7 năm 2023, 5 giờ chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 20 tháng 06 năm 2023

Tuesday, June 20th, 2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Karolina Hird, Nicole Wolkov, Angelica Evans và Mason Clark Ngày

20 tháng 6 năm 2023, 4:15 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 19 tháng 6, năm 2023

Monday, June 19th, 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Karolina Hird, Nicole Wolkov, Grace Mappes và Mason Clark

 Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 5:30 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 16 tháng 6, 2023

Friday, June 16th, 2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Nicole Wolkov, Grace Mappes, Karolina Hird và Mason Clark

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, 5:15 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 11 tháng 06 năm 2023

Sunday, June 11th, 2023

Ngày 11 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 11 tháng 6 năm 2023

Grace Mappes, Nicole Wolkov, Kateryna Stepanenko, George Barros và Mason Clark

 Ngày 11 tháng 6 năm 2023, 6:40 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 9/5/2023

Tuesday, May 9th, 2023

Ngày 9 tháng 5 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Nicole Wolkov và Mason Clark

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, 7:15 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)