ISW đánh giá chiến dịch tấn công công của Nga ngày 26/01/2023

Friday, January 27th, 2023

Ngày 26 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 26 tháng 1 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Karolina Hird, Riley Bailey, Grace Mappes, Layne Philipson, Nicole Wolkov và Frederick W. Kagan

Ngày 26 tháng 1, 9 giờ tối theo giờ ET


Nhấn vào  đây  để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.


(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công Ukraine của Nga ngày 23/01/2023: Nga chuẩn bị tấn công mùa xuân, mùa hè 2023 – Nga quan hệ với Iran – Ukraine tấn công Nga ở tỉnh Luhansk ..

Tuesday, January 24th, 2023

Ngày 23 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 23 tháng 1 năm 2023

Karolina Hird, George Barros, Kateryna Stepanenko, Layne Philipson và Frederick W. Kagan

Ngày 23 tháng 1, 9:45 tối ET 

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công Ukraine của Nga Ngày 15/1/2023:

Sunday, January 15th, 2023

Ngày 15 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 15 tháng 1 năm 2023

Kateryna Stepanenko, George Barros và Mason Clark

Ngày 15 tháng 1, 7:45 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ĐÁNH GIÁ CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG CỦA NGA, NGÀY 9/1/2023

Tuesday, January 10th, 2023

Ngày 9 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 9 tháng 1 năm 2023

Karolina Hird, Grace Mappes, Madison Williams, Layne Philipson và Mason Clark

Ngày 9 tháng 1, 6:30 chiều ET 

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)