ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 20 tháng 06 năm 2023

Tuesday, June 20th, 2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Karolina Hird, Nicole Wolkov, Angelica Evans và Mason Clark Ngày

20 tháng 6 năm 2023, 4:15 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 19 tháng 6, năm 2023

Monday, June 19th, 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Karolina Hird, Nicole Wolkov, Grace Mappes và Mason Clark

 Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 5:30 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 16 tháng 6, 2023

Friday, June 16th, 2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Nicole Wolkov, Grace Mappes, Karolina Hird và Mason Clark

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, 5:15 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 11 tháng 06 năm 2023

Sunday, June 11th, 2023

Ngày 11 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 11 tháng 6 năm 2023

Grace Mappes, Nicole Wolkov, Kateryna Stepanenko, George Barros và Mason Clark

 Ngày 11 tháng 6 năm 2023, 6:40 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

Chuyển động Quốc Phòng  Thế giới từ 11 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023

Friday, May 19th, 2023

Thực hiện: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

19/5/2023

Chiến tranh Nga – Ukraine:


Ukraine muốn mua xe tăng Oplot mới

(more…)