Posts Tagged ‘Kim loại hiếm’


Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai loại khoáng sản được sử dụng trong chip hiệu suất cao

Tuesday, July 4th, 2023

Wall Street Journal – Tác giả: James T. Areddy và Sha Hua

Cù Tuấn, dịch – 04/7/2023

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/07/1-4.jpeg

Một chi nhánh của Raytheon Technologies nằm trong ‘danh sách các thực thể không đáng tin cậy’ của Bắc Kinh. Các công ty trong danh sách này không được thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc. Ảnh trên mạng 

(more…)