Posts Tagged ‘nạn buôn người’


Khi Trung Quốc tái mở cửa biên giới, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái lại tiếp tục

Saturday, July 1st, 2023

As China Reopens Borders, Trafficking of Women and Girls Resumes

Wall Street JournalCù Tuấn, biên dịch

30/6/2023

https://vietluan.com.au/wp-content/uploads/2023/07/maxresdefault44.jpg

Tóm tắt: Các hạn chế của đại dịch Covid hầu như đã ngăn chặn nạn buôn lậu phụ nữ Việt Nam để kết hôn với đàn ông Trung Quốc.

(more…)