Posts Tagged ‘Phản công’


Tình hình phản công của Ukraine (Telegraph)

Monday, August 7th, 2023

Các nhà hoạch định Ukraine sẽ cần ghi nhớ câu châm ngôn quân sự cũ: không bao giờ quên kẻ thù có phiếu bầu

Đaminh Nicholls, PHÓ TỔNG BIÊN TẬP (QUỐC PHÒNG) Ngày 5 tháng 8 năm 2023 • 9:27 sáng

Ukraina

Nói rằng cuộc phản công của Ukraine không tiến triển nhanh như họ mong đợi là nói lên một thực tế khách quan.

(more…)

Kiev tìm thấy những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga – báo cáo cho biết

Thursday, July 27th, 2023

27 Tháng Bảy, 2023, 04:22 CH

Lính phòng thủ Ukraine khai hỏa từ một khẩu lựu pháo (Ảnh:REUTERS/Sofia Gatylova)

Lính phòng thủ Ukraine khai hỏa từ một khẩu lựu pháo (Ảnh:REUTERS/Sofia Gatylova)

(more…)