Ủy ban Hạ viện Florida thông qua dự luật thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Giáo dục về Chủ nghĩa Cộng sản tại các trường học


Lily Larsen

Ngày 22 tháng 2 năm 2024 7:27 sáng

Ông De Santis, Thống Đốc Florida

(The Center Square) – Học sinh Florida có thể được yêu cầu tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản cũng như các hệ thống kinh tế và chính trị xã hội khác sau khi một dự luật được đưa ra trong ủy ban Hạ viện vào thứ Tư.

Dự luật giáo dục sớm sửa đổi  cũng đã được Ủy ban Giáo dục và Việc làm Hạ viện thông qua.

HB 1349  được đồng bảo trợ bởi Dân biểu tiểu bang Robert “Chuck” Brannan, R-Macclenny và James Buchanan, R-North Port và sẽ yêu cầu giảng dạy về lịch sử chủ nghĩa cộng sản trong các lớp học sẽ bắt đầu vào năm học 2026-2027. Dự luật cũng thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Giáo dục về Chủ nghĩa Cộng sản.

Trong khi giới thiệu dự luật với Ủy ban Giáo dục & Việc làm Hạ viện, nhà bảo trợ dự luật Brannan nói rằng dự luật sẽ được xây dựng dựa trên công việc được thực hiện tại Trung tâm Adam Smith, đặt tại Đại học Quốc tế Florida.

“[Dự luật] thành lập Viện Tự do ở Hoa Kỳ tại Tháp Tự do như một phần của Đại học Miami-Dade,” Brannan nói. “Trung tâm Adam Smith và Viện Tự do sẽ hợp tác cùng nhau để thúc đẩy dân chủ và tự do kinh tế, tập trung vào Châu Mỹ Latinh và Caribe.”

Brannan nói thêm dự luật này sẽ không chỉ đảm bảo rằng học sinh được giáo dục về sự khủng khiếp của lịch sử chủ nghĩa cộng sản mà Florida sẽ trở thành “ngọn hải đăng tự do” cho các láng giềng của tiểu bang, công dân của tiểu bang và tất cả những người ở châu Mỹ.

Brannan lưu ý rằng dự luật không nêu rõ môn học này sẽ không được dạy cho trẻ em ở trường mẫu giáo và hướng tới học sinh lớn hơn ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. (Ý nói sẽ được dạy từ mẫu giáo PreK trở lên – HD Press)

…………

Theo The Washington Examiner

HB 929  được tài trợ bởi Dân biểu Dana Trabulsy, R-Fort Pierce. Nó sẽ sửa đổi Chương trình Sẵn sàng Đi học của tiểu bang, bao gồm việc xác định thuật ngữ “bất lợi về mặt kinh tế” đối với thu nhập trung bình của tiểu bang ở mức 55% cho mục đích của chương trình.

Trabulsy cho biết trong cuộc họp ủy ban rằng dự luật được thiết kế để tối đa hóa sự tham gia vào chương trình, cũng như hệ thống hóa nguồn tài trợ và hỗ trợ tỷ lệ hoàn trả đầy đủ cho các nhà cung cấp dịch vụ sẵn sàng đi học.

Trabulsy cho biết sự thay đổi này sẽ áp dụng cho các hộ gia đình có cha mẹ đơn thân kiếm được 15 đô la một giờ với dự đoán về mức lương tối thiểu bắt buộc theo hiến pháp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Dự luật sẽ yêu cầu tiểu bang áp dụng thang trượt phí đồng thanh toán dành cho phụ huynh trên toàn tiểu bang để đảm bảo tính đồng nhất của các khoản đồng thanh toán của phụ huynh dựa trên thu nhập của gia đình.

HB1353  được tài trợ bởi Dân biểu bang John Snyder, R-Palm City. Nó sẽ sửa đổi các chương trình mầm non của tiểu bang để cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em, nhà cung cấp và liên minh giáo dục sớm, bằng cách bổ sung các công cụ cần thiết để nắm bắt những học sinh có thể đang gặp khó khăn trong việc học sớm.

Comments are closed.