Posts Tagged ‘Trung Quốc nợ ngập đầu’


Trung Quốc Nợ ngập đầu nhưng vẫn tự thổi phồng

Monday, July 25th, 2022
Trung Quốc: Nợ ngập đầu vẫn ‘phùng má giả mập’

Ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm 8/4/2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

(more…)