Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 16 tháng 11 năm 2020 – Võ Thái Hà tóm lược

Monday, November 16th, 2020
Thủ tướng Anh tiếp xúc với người nhiễm Covid
(more…)

Điểm tin thế giới ngày Thứ ba 3 tháng 11 năm 2020 – Võ Thái Hà tóm lược

Tuesday, November 3rd, 2020

TT Trump – Biden hòa nhau sau 2 điểm bỏ phiếu đầu tiên

(more…)

Điểm tin thế giới ngày Chủ Nhật 1 tháng 11, 2020 – Võ Thái Hà tóm lược

Sunday, November 1st, 2020


Tổng thống Thái Anh Văn: ‘Yếu kém và nhượng bộ không dẫn đến hoà bình’

(more…)