Posts Tagged ‘singapore’


Singapore: người đã tiêm Sinovac xem như chưa tiêm vaccine COVID-19

Wednesday, July 7th, 2021

By thoisu 02 , July 7, 2021 0 Comments

Reuters

Người dân Singapore tiêm vaccine COVID-19, ngày 18/6/2021.

Các quan chức Singapore cho biết những người đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc không được tính vào tổng số người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của nước này, vì cho rằng chưa có dữ liệu đầy đủ về tính hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là đối với biến thể Delta dễ lây lan, theo Reuters.

(more…)