Đoàn xe WHO đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc dịch Coronavirus


Đoàn xe đi vào chợ động vật sống tại Vũ Hán ngày Chủ Nhật 31/1/2021

Comments are closed.