Bản đồ các tuyến hàng hải xung quanh Trung Cộng


Spread the love

1 (màu đỏ): Biển Đông và Hoa Đông

2 (màu xanh): ngoài Thái Bình Dương

Theo Indo-Pacific News

Comments are closed.