Phim tài liệu: Vụ che đậy thế kỷ về Virus Vũ Hán


https://youtu.be/yQO-NTarmv4

Đảng Cộng sản Trung Cộng đã che đậy dịch Vũ Hán như thế nào, nó đã gây ra thảm họa cho nhân loại, nhưng TC lại đổ vấy cho người khác.

Tags: ,

Comments are closed.