Tin huấn luyện Ukraine 5 tuần tại Anh Quốc


Các tân binh Ukraine đang tham gia chương trình huấn luyện kéo dài 5 tuần do Vương quốc Anh phụ trách để chuẩn bị cho họ bảo vệ quê hương và trở thành một lực lượng có thể sống sót và có khả năng tạo nguy hiểm cho địch.

Tags: , ,

Comments are closed.