Ít nhất 1.647 sĩ quan cấp cao và cấp dưới của Nga tử thương tính đến ngày 13/1,


Tính đến ngày 13 tháng 1, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được ít nhất 1.647 sĩ quan cấp cao và cấp dưới của Nga. Tên và nguồn trên @KilledInUkraine Tổn thất tối thiểu được xác nhận. Xác nhận được thực hiện thông qua dữ liệu có sẵn công khai từ Nga, chẳng hạn như thông báo tang lễ, cáo phó hoặc trang web tin tức.

Image
  • 2 Trung tướng
  • 8 Thiếu tướng
  • 50 Đại Tá
  • 116 Trung Tá
  • 228 Thiếu Tá
  • 115 cấp bậc khác

Cấp Úy:

  • 320 Đại Úy
  • 532 Thượng Úy
  • 275 Trung Úy

Tổng cộng 1647 sĩ quan Nga bị tử thương

Theo @KilledInUkraine 

Tags: , ,

Comments are closed.