Điểm tin thế giới ngày Thứ bảy 14 tháng 11 năm 2020 – Võ Thái Hà tóm lược

Saturday, November 14th, 2020

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 12/11/2020. REUTERS – KHAM

(more…)